inițiat de FLORESCU IONEL și FLORESCU MIHAELA pentru construire locuință individuala, utilități edilitare, pe terenul proprietate privată în suprafață de 532 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 50060, situat în intravilanul municipiului Suceava, tarlaua “Laniște”.
    Documentația cu principalele reglementări urbanistice poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00 și pe site-ul www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 28.04.2017 – 12.05.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.

Plan de încadrare în zonă

Reglementări

 

Anunț nr. 15330 / 27.04.2017

 

Inchide