în etapa intenției de elaborare PUZ și Regulament de urbanism aferent pentru construirea ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe terenuri proprietăți private în suprafață de 5930 mp (subzona 1) + 3804 mp(subzona 2) + 115 mp teren proprietatea municipiului Suceava. - Raport.

Inchide