Nr. 1561/17.01.2014

ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava anunţă intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava proiectul de hotărâre privind acordarea de facilităţi pentru transportul public local şi aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători.
            Proiectul de hotărâre privind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru anumite categorii de persoane şi aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători, expunerea de motive a iniţiatorilor nr. 1480/17.01.2014, raportul Serviciului autorizare activităţi comerciale, nr. 1551/17.01.2014, şi nota de fundamentare fac parte din prezentul anunţ şi sunt anexate acestuia.
            Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Suceava ulterior aprobării bugetului municipiului Suceava pentru anul 2014.
            Eventualele propuneri, sugestii sau opinii formulate în scris, referitoare la proiectul de hotărâre privind acordarea de facilităţi pentru transportul public local şi aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători se vor depune la camera 35, Compartimentul autoritatea locală de autorizare transport, până pe data de 7 februarie 2014.
            Relaţii suplimentare la tel. 0230-212696 interior 165 sau 166, fax 0230-520593.
 
 
 
PRIMAR,
ION LUNGU
Inchide