iniţiat de S.C. UCASY BIULDARS S.R.L.  pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterane, spații verzi, branșamente/racorduri, pe teren proprietatea privată în suprafață de 1430 mp, identic cu parcela notata cu numarul 37763, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătărași.
   Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   - Notă de fundamentare
   - Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava
   - Raportul compartimentelor de specialitate
   - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de facebook a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația Suceava City App.
   Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.  
   - Reglementari urbanistice
   - Plan de incadrare in teritoriu   
     
             
Data afișării: 07.12.2020

Inchide