Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire HOTEL, sistematizare verticală, amenajare exterioară, împrejmuire și racorduri/branșamente și reglementarea juridică a suprafeței de teren afectate de rețeaua stradală propusă conform PUZ “Intrare E85 în Municipiul Suceava” aprobat prin HCL nr. 313 din 29.09.2005, pe teren proprietate privata în suprafață totală de 2500 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 41293 (1250mp) și nr. 41891 (1250mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre:

Inchide