PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent, în baza unui aviz de oportunitate pentru construire sediu firmă, spații de depozitare, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 57650, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului, inițiator S.C. NETCOM ACTIV S.R.L..
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepând cu data de 16.03.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

Inchide