inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL pentru construirea unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1428 mp, identic cu parcela cadastrală nr.52468, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Ion Irimescu fn.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 10.07.2018 - 24.07.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 Încadrare în zonă

 Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 23452 / 06.07.2018

Afișat: 06.07.2018

Inchide