Nr. 22858/22.08.2014
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de Jardă Viorel şi Maga Calistrat pentru introducerea terenului proprietate privată, în suprafaţă totală de 14133 mp, din extravilanul municipiului în intravilanul municipiului Suceava, identic cu parcelele cu numerele cadastrale 37401 (proprietari: Jardă Viorel şi Raluca Mihaela) şi 37525 ( proprietari: Maga Calistrat şi Doina Rodica), în vederea construirii unui cartier de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală.
            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.
Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.
Inchide