ANUNŢ  N.R 124165/27.10.2016

          În temeiul art. 236 alin (5) coroborat cu art. 47 alin (4)-(7) din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise înştiinţări de poprire pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1 „Înştiințări de poprire emise în perioada 01.04.2016-25.10.2016 pentru persoane fizice şi juridice cu debite provenind din amenzi contravenționale ”.
          Menţionăm că această procedură de comunicare se realizeaza doar pentru înştiinţările de poprire care nu au putut fi comunicate prin poştă.
          Actele mai sus menţionate pot fi consultate de către destinatarii acestora la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, Avizier - biroul amenzi, parter.
          Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 31.10.2016

         Anexa 1

Inchide