Nr. 36512 / 17.11.2016


iniţiat de S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L. pentru construire clădire S1+S2+P+1E cu destinația de centru medical de radioterapie, pe teren în suprafață de 1000 mp, proprietate a Județului Suceava, aflat în administrarea Spitalului de urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, concesionat lui S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 48518, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe B-dul 1 Decembrie 1918, spitalul vechi.
  Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   - Textul complet al proiectului de hotărâre
   - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate  şi 
la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
   Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide