Nr. 15716/31.05.2013

Serviciul autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi culturale

ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava anunţă intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava, expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului Municipiului Suceava, nr. 15709/31.05.2013, şi raportul Serviciului autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi culturale, nr. 15710/31.05.2013 fac parte din prezentul anunţ şi sunt anexate acestuia.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Suceava în şedinţa ordinară din 27.06.2013.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii formulate în scris, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava, se vor depune până la data de 27.06.2013, ora 12.00, la camera 35, persoana de contact Ileana Amariei (tel. 0230-212696 interior 165 sau 166, fax 0230-520593).

 PRIMAR,

ION LUNGU


Şef serviciu,

Ileana Amariei

 

 

Inchide