Anunț pentru comunicarea prin publicitate a Deciziei de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice emisă pentru. Dl. Zaleschi Vasile cu domiciliul în Municipiul Suceava, Str. Victoriei nr.32 - Decizie nr. 87863/23.03.2022, respectiv, a adresei referitoare la clarificarea situației fiscale a autoturismului  marca AUDI, adresă nr. 125123/20.09.2021, transmisă D-lui Ciobanu Gică, cu domiciliul în Municipiul Suceava, Str. Stațiunii nr. 11.

Inchide