A N U N Ț

Nr. 10354 / 17.03.2017

 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal inițiat de PENTIUC DANIEL ILIE și PENTIUC LENUȚA BRÎNDUȘA pentru construirea unui complex rezidențial blocuri de locuințe colective, locuri de parcare, loc de joacă copii, zonă de agrement, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 7125 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 49249, situată în intravilanul municipiului Suceava, zona E 85.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 17.03.2017, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.         
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Plan încadrare în teritoriu
Reglementări

Inchide