DIRECTIA BUGET, CONTABILITATE ŞI FISCALITATE                                   

SERVICIUL URMĂRIRE ŞI EXECUTARE SILITĂ

Nr. 74750 din 22.01.2015 

 

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - adrese de înfiinţare a popririi şi înştiinţări de poprire - amenzi contravenţionale

           

            În temeiul art. 149 alin (5) coroborat cu art. 44 alin (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrativ fiscale pentru contribuabilii prevăzuţi în :

            - Anexa 1 „Înștiințări de poprire emise pentru persoane fizice cu debite - amenzi contravenționale

            - Anexa 2Adrese de inființare a popririi emise pentru debitori - amenzi contraventionale.

            Actele mai sus menţionate pot fi consultate de către destinatarii acestora la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, Avizier - biroul amenzi, parter.

            Prezentele acte administrative se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 26.01.2015.

Inchide