referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitar, pe teren proprietate privată. - Raport.

Data afișării: 09.07.2019.

Inchide