Raportul informării și consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent pentru construire magazin PENNY și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațade și în parcare, stâlp cu panou publicitar luminos, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități, generat de imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 5790 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58009 (5352mp) și nr. 58006 (438mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, nr. 142.

Inchide