referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, inițiat de S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L., pe teren proprietate privată. - Raport.

 

Data afișării: 02.12.2019

Inchide