pentru construire complex de locuințe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 8326 (497+828+451+3174+1091+2285)mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele 49873; 38770; 47936; 48632; 41297; 54388; 48636 situate în intravilanul municipiului Suceava pe str. Universității F.N., inițiator Bivol Vasile si Bivol Zinica.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 04.08.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

- Reglementări urbanistice - subzona 1

- Reglementări urbanistice - subzona 2

- Reglementări urbanistice - subzona 3

- Memoriu de prezentare

Inchide