inițiat de SC CENTER CARE SUCEAVA SRL pentru construire pensiune turistică, împrejmuire, anexe, utilități edilitare și sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 4062 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 51013, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Cernăuți nr. 75A.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 11.04.2018-25.04.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 Plan de încadrare în zonă

 Reglementări urbanistice

Anunț nr. 12282 / 10.04.2018

Data afișării: 10.04.2018

Inchide