pentru Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent pentru obiectivul de investiții „Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective, spații comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 2027 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele C.F. 52444 și C.F. 52443, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Dealul Mănăstirii, str. Eusebiu Camilar, inițiator S.C. Sanemi S.R.L. Suceava.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 22.01.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.         
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Plan de încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 21.01.2020

 

 

Inchide