inițiat de S.C. TIM AUTO CITY S.R.L., S.C. TIM GROUP S.R.L., ȘVEDUNEAC ION si ȘVEDUNEAC COSMINA pentru construirea a trei hale cu destinația de producție tâmplărie PVC, depozitare și clădiri cu destinația de showroom, birouri, magazin piese auto, locuri de parcare, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 4063 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 48163 (1185mp), nr. 49545 (1135mp), nr. 49573 (898mp), nr. 38641 (845mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Grigore Alexandru Ghica.
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    -  Notă de fundamentare
    -  Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    -  Raportul compartimentelor de specialitate
    -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
    Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

Anunț nr. 13501 / 10.04.2017

Notă de fundamentare
Expunerea de motive
Raportul compartimentelor de specialitate
Proiect de hotărâre
Raport consultare
Încadrare în teritoriu
Reglementări urbanistice - zonificare

Inchide