iniţiat de SC TUROTEX COM SRL pentru lucrări de modificare, modernizare, supraetajare, extindere clădire (S+P+1E+M) identică cu nr. cadastral 51419-C1 și schimbarera destinației din laborator panificație în clădire de locuit cu mai multe apartamente cu regim de înălțime S+P+2E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, organizare de șantier, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 1171 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 51419, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Nicolae Costin nr. 1A.
 Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 15.10.2018- 29.10.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Incadrare in zona
Reglementari urbanistice-detalieri

Data afișării: 15.10.2018.

Inchide