Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare supraterane și subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafață totală de 6350 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 54770 (5921mp) și nr. 56614 (429mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, nr. 4-8, 10. Solicitant:  NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre:

Inchide