inițiat de societatea MANDACHI INDUSTRY SRL pentru construire locuinte colective, spatii comerciale, sistematizare verticala, locuri de parcare, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată, identic cu parcela cu nr. cadastral 55836, in suprafata de 7125 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe B-dul Sofia Vicoveanca fn.
Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile incepând cu data de 5.04.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro
Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane si gestionare documentatii de urbanism - Primaria mun. Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.       
 Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Incadrare in zona
Reglementari urbanistice


Afișat:
5.04.2021

Inchide