inițiat  pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18297 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu numerele 46147, 30845, 49920, 49540, 47514, 49342, 47505, 45639, 44498, 44497, 44496, 44490, 44489, 33788, 33798, 33802 si 33786, situat în intravilanul municipiului Suceava, Calea Unirii, solicitanți Negru Dumitru Andrei, Babalean Gheorghe si Lucia, Zmau Petru si Zmau Maria, Minicaru Ioan si Minicaru Marinela, SC Reflex Impex SRL,
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 29.08.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.         
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Încadrare în zonă

Concept zonificare

Anunț nr. 30428 / 29.08.2017

Inchide