Nr. 10071 din 30.03.2015 

ANUNŢ

Primăria Municipiului Suceava anunţă intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava modificarea şi completarea H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului Municipiului Suceava nr. 10069/30.03.2015 şi raportul Serviciului autorizare activităţi comerciale nr. 10070/30.03.2015, fac parte din prezentul anunţ şi sunt anexate acestuia.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Suceava în şedinţa ordinară din 30.04.2015.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii formulate în scris, referitoare la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 66/2008, se vor depune până la data de 29.04.2015, ora 12.00, la camera 35, Compartimentul autoritatea locală de autorizare transport, persoana de contact Ileana Amariei (tel. 0230-212696, interior 165 sau 166, fax 0230-520593).

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Inchide