A N U N Ţ

Nr. 5066 / 08.02.2017

 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal iniţiat de S.C. DANSBEER S.R.L. Suceava pentru construire hală producție de bere, împrejmuire, clădiri anexe, extindere rețea utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 3500 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 35469, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe Calea Unirii, la locul numit ”Suhat”.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data 08.02.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.          
    Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 

Inchide