în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal inițiat de Zelenciuc Gabriel Alexandru și Zelenciuc Gabriela pentru construirea clădire cu destinația spălătorie, vulcanizare și receptie, locuință de serviciu, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1000 mp, identic cu parcela notată cu numărul cadastral 40611, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mitocului.
- Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00
și în holul central de la parterul instituției.
- Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 28.08.2018 – 21.09.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
- Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
- Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 Nr. 28698 din 27.08.2018, afișat în data de: 27.08.2018        

Plan de încadrare în zonăReglementări urbanistice

Inchide