inițiat de Florescu Ionel și Florescu Mihaela, pentru construire locuință individuală, anexă, împrejmuire, utilități edilitare, pe teren proprietate privată, în suprafață de 532 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 50060, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Laniște.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
    - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
    - Raportul compartimentelor de specialitate
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
 

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport compartimente de specialitate

Raport informare și consultare

Plan de încadrare

Reglementări urbanistice

Inchide