PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent, inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță, pe teren în suprafaţă totală de 6224 mp situat în intravilanul municipiului Suceava, în zona cuprinsa intre strazile Duzilor, Mesteacanului si b-dul Corneliu Coposu. 
  Documentele aferente pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, de luni până vineri între orele 9:00-13:00 și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 11.10.2021 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A sau la adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.    
  Observaţiile și propunerile transmise sunt necesare pentru stabilirea obiectivelor și cerințelor PUZ. 
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.
 

Inchide