ANUNŢ NR. 33353/20.10.2016

în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L. pentru clădire cu destinaţia de centru medical de radioterapie, pe teren  în suprafaţă de 1000 mp, proprietate a Consiliului Judeţean, aflat în administrarea Spitalului de urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, concesionat lui S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L, identic parcela cadastrală notată cu nr. 48518, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe B-dul 1 Decembrie 1918, spitalul vechi..
       Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00 şi pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri”.
      Observaţiile pot fi primite în perioada 21.10.2016 – 04.11.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

 

Inchide