PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

NR. 12822/15.04.2016

ANUNŢĂ

 

 

            Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de PIȚU IOAN și PIȚU ANCUȚA MĂDĂLINA și FLUTUR GHEORGHE CRISTIAN și FLUTUR PARASCHIVA pentru construire ansamblu rezidențial de locuințe colective, cu tronsoane cu regim de înălțime de până la P+6 niveluri, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico edilitare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 3656 mp.

            Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

-  Notă de fundamentare

   -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

   -  Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice

Inchide