Nr. 424/08.01.2014       
 
            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC WASHTRANS CLEAN SRL pentru organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea suprafeţei de 28 mp teren în vederea construirii unui spaţiu comercial, pe terenul identic cu nr. cadastral 43130 (28mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Ştefan cel Mare f.n.
Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.
Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.
Inchide