inițiat de GROUP RBN SRL pentru construire ansamblu rezidential de locuințe colective, spații comerciale și de prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 4063 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Gheorghe Doja nr. 165 A.
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 10.05.2021- 3.06.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
REGLEMENTARI URBANISTICE

Afișat astăzi: 10.05.2021

Inchide