inițiat de SC PROLISOK SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3566 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 49612, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Parcului nr. 1.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 11.04.2018-25.04.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul in b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 12283 / 10.04.2018

Data afișării: 10.04.2018

Inchide