PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Nr. 2581 / 27.01.2014
ANUNŢĂ
 
 
Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
 
            Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
 
-          Notă de fundamentare
-          Textul complet al proiectului de hotărâre
-          Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
 
Care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
            Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Inchide