NR. 1179/15.01.2016

        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC RAILEX SRL pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, cu spații comerciale și prestări servicii la parter, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1552 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 9099, situat în intravilanul municipiului Suceava, Calea Unirii, nr. 35.
         Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 14,00.
          Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Incadrare in teritoriu

Reglementari urbanistice

Inchide