prin intermediul mijloacelor de informare în masă: publicitate în presa scrisă locală, centrală și publicitate media audio-vizuală, precum și publicitate în presa electronică.

ANUNŢ ATRIBUIRE CONTRACT

Inchide