PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal inițiat de S.C. IULIUS MALL SUCEAVA S.R.L., pentru Elaborare plan urbanistic zonal cu in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire ansamblu cu functiuni mixte: comercial, servicii, alimentatie publica, parcari, accese, amenajari exterioare, sistematizare verticala, parcare supraterana multietajata, refunctionalizare cladiri existente, pe teren proprietate privată în suprafață de 176232 mp.

Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parter instituției.

 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada     06.03.2023 – 30.03.2023 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A sau pe adresa de mail: urbanism@primariasv.ro

Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.

Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Inchide