pentru dezlipirea parcelei cadastrale nr. 7865 în opt parcele și construirea unui cartier de locuinte unifamiliale cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii și extinderea rețelelor de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 10.000 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 7865, situat în extravilanul municipiului Suceava, la locul numit ”Săliște”, inițiator VÂRVARA SILVIA.
Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38 de luni până vineri, intre orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada
22.02.2021 – 18.03.2021  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro  .  
Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 Incadrare in zona

 Reglementari urbanistice

Data afișării: 18.02.2021 

Inchide