"CIVITAS - SMILE - Alternative ecologice pentru dezvoltarea durabila a oraselor Europei"
 
Expansiunea tehnico-stiintifica cunoscuta in epoca moderna presupune modificari continue asupra societatii in ansamblul ei. Progresul, inregistrat odata cu aceasta expansiune, a adus cu el si parti nefaste cum sunt cele ce au implicat si continua sa implice modificari negative asupra mediului inconjurator si, totodata, asupra sanatatii umane.
La scara globala cat si la scara mai redusa, constatam ca sectorului public ii revine, din ce in ce mai mult, datoria de a interveni, pe cat posibil, pentru prevenirea, estomparea si ameliorarea cauzelor si efectelor negative ce se rasfrang asupra mediului. In acest sens, Primaria Municipiului Suceava a considerat necesar ca, la nivelul municipiului resedinta de judet, sa fie derulat si proiectul “CIVITAS - SMILE - Alternative ecologice pentru dezvoltarea durabila a oraselor Europei” despre care preczam urmatoarele date:
 
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Cadru 6 CIVITAS II- Energie-Transport –Mediu
Bugetul proiectului: finantare nerambursabila 194.880 Euro, contributie proprie 344.134 Euro.
Perioada de derulare : 1 feb.2005-2009

 Obiective :

 • identificarea unor masuri pentru reducerea impactului negativ provocat asupra mediului de transportul in comun si traficul rutier, precum si identificarea unor surse de finanţare externa pentru modernizarea transportului de calatori ;
 • modernizarea traficului rutier si a transportului de calatori, reducerea poluarii datorate traficului si promovarea autovehicolelor si combustibililor ecologici ;
 • promovarea transportului public de calatori, prin modernizarea acestuia, prin oferirea unor prioritati in intersectiile aglomerate, prin alocarea unei benzi speciale destinate circulatiei exclusive a autobuzelor, prin elaborarea unui plan al transportului public si prin cresterea gradului de informare a cetatenilor despre aceste facilitati.

 Activitati:

 • Schimbarea flotei de vehicole ce asigura transportul public local ;
 • Promovarea combustibililor alternativi;
 • Extinderea zonelor curate, cu emisii joase de noxe si gaze toxice, precum si diminuarea nivelului de zgomot si vibratii;
 • Stimularea transportului in comun – prin acordarea unor prioritati in trafic si prin imbunatatirea conditiilor in care se desfasoara transportul in comun;
 • Ridicarea gradului de informare a cetatenilor asupra desfasurarii transportului in comun;
 • Ridicarea gradului de informare si constientizare a cetatenilor privitor la toate masurile ce se iau pentru imbunatatirea calitatii vietii in municipiu.

 Rezultate:

 • S-au stabilit cele mai frecvent utilizate trasee si s-au stabilit 8 rute pe care aceste autobuze operează, din care este in studiu stabilirea a 4 dintre ele care sa devina rute ecologice, operate doar de vehicule dotate cu Euro3 si Euro 4, începând din iulie 2006, mai apoi vizându-se acoperirea lor doar de vehicule cu funcţionare pe combustibili alternativi;
 • Este in lucru o harta administrativa care va prezenta in detaliu Municipiul Suceava si va include o schiţa a traseelor operate de transportul in comun, a staţiilor deservite de acesta si a orarului de funcţionare, astfel încât sa se poată maximiza utilitatea si efectele aşteptate ;
 • Se urmăreşte promovarea combustibililor alternativi: GPL in special, iar in acest scop o prima iniţiativa o ia Primăria prin conversia motoarelor acestor autobuze ;
 • Se urmareste transformarea a 20% din Centrul istoric al orasului intr-o zona curata, cu emisii joase de gaze, prin mentinerea zonei strazii Stefan cel Mare inchisa circulatiei vehiculelor pe o durata mai mare, decat in momentul actual cand exista restrictia doar pe perioada weekend-ului. In acest sens s-a deschis o ruta ocolitoare, pe strada Vasile Bumbac care deserveste zona;
 • Pentru fluentizarea traficului s-au modernizat 3 intersectii importante din oras, prin semaforizarea si sincronizarea acestora utilizand sistemul unda verde;
 • Pentru informarea cetatenilor s-a introdus un prim Panou cu mesaje variabile incepand cu noiembrie 2005, iar al doilea este montat in zona intersectiei centrale, in fata McDonalds
 • Monitorizarea traficului este in atentie, iar pentru aceasta s-a montat la sfarsitul lunii iunie o camera de luat vederi, chiar pe cladirea Primariei, pentru a monitoriza traficul in zona intersectiei si o alta camera de luat vederi va fi montata in intersectia din centrul orasului; se are in vedere necesitatea existentei unei camere de luat vederi in zona Liceului Industrial nr. 2, din cauza numeroaselor accidente grave, chiar mortale, care se petrec in acea arie; camerele de luat vederi dau informatii ce se disponibilizeaza pentru oricine este interesat, prin instalarea unui soft adecvat si prin utilizarea Internetului.
 • Pentru asigurarea vizibilitatii actiunilor intreprinse, se mentine un contact sustinut cu institutiile de invatamant, cu asociatiile de locatari, cu mijloacele mass-media ;
 
Pentru informatii legate de o monitorizare a traficului rutier sucevean, accesati:
 
Informatii legate de transportul public sucevean se gasesc prin accesarea: Transport public local - harta 
Protejarea mediului, protejarea sanatatii cat si descongestionarea traficului rutier sunt obiective ce pot fi atinse si printr-o planificare a transportului. Pentru exemplificare, accesati: travel plan Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava
Diseminarea informatiilor legate de proiectul nostru reprezinta, pentru administratia publica locala suceveana, una din componentele prioritare – motiv pentru care au fost elaborate si urmatoarele materiale cu caracter informativ:
 
Pentru mai multe detalii despre proiectul “CIVITAS - SMILE - Alternative ecologice pentru dezvoltarea durabila a oraselor Europei”, accesati: 

http://www.civitas-initiative.org/news_all.phtml

Inchide