RAPORT PRIVITOR LA ACTIVITATEA REGIILOR AUTONOME ŞI A SOCIETĂŢILOR AFLATE SUB TUTELA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SUCEAVA

Guvernul României şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin adresa comună nr. DPFBL -21948/09.07.2014 şi MDRAP-51096/09.07.2014 ne face cunoscut că prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, este reglementat ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară şi organele întreprinderii publice.
Primăria municipiului Suceava are calitatea de autoritate tutelară pentru întreprinderile publice în subordine şi anume : S.C. ACET S.A. ; S.C. TERMICA S.A.; S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A .

Potrivit art. 56 alin (1) din OUG nr. 109/2011 autoritatea tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa , publicat în cazul nostru pe site-ul Primăriei municipiului Suceava.

Inchide