Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul dintre cele trei instrumente de finanţare nerambursabilă (împreună cu PHARE şi SAPARD) care sprijină ţările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Programul a demarat la 1 ianuarie 2000 şi se derulează în următoarele state din Centrul şi Estul Europei: România, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia.
Din anul 2004, beneficiază de asistenţă ISPA numai România şi Bulgaria.

ISPA Suceava 2005/RO/16/P/PE/004 este primul Proiect din sectorul de mediu din municipiul reşedintă de judeţ.
Programul investiţional implementat de S.C. ACET S.A. şi municipalitatea Suceava, este unul de o importanţă deosebită în cadrul dezvoltării infrastructurii locale şi atingerii standardelor Uniunii Europene în privinţa calităţii apei şi a mediului, contribuind în mare măsură la dezvoltarea durabilă a comunităţii.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul ISPA Suceava.

 

Inchide