Plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. din Municipiul Suceava

Programul lucrărilor de întreținere și reparații străzi pe anul 2016

Inchide