Dispoziția Primarului nr. 1026 din 27.04.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile publice locale din data de 5 iunie 2016       

Dispoziţie de modificare şi completare a Dispoziţiei nr.727/28.03.2016 - privind delimitarea secţiilor de votare din municipiul Suceava şi stabilirea sediilor acestora. Anexă - delimitări secţii de votare din Municipiul Suceava.   

Hotărârea AEP nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

Material de informare pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare

Modelul cererii ce trebuie completată și depusă pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare 

HOTĂRÂREA Autorității Electorale Permanente Nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experţilor electorali

Material de informare CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

CERERE DE ADMITERE în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen

CERERE DE ADMITERE în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil

 

 

 

 

Inchide