• Cerere - pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România - .pdf;
  • Cerere - pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România - .pdf;
  • Cerere - pentru eliberarea actului de identitate - .pdf;
  • Cerere - pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - .pdf
Inchide