CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE ELIBEREAZĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI

 

          1) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;

          2) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România.

 

Documente necesare pentru situaţia de la pct. 1:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);

b) documentele pe care persoana le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu (original şi copii xerox);

c) 3 fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, în cuprinsul celor 4 cm;

d) chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I;

e) taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei, achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I, sau timbru fiscal de aceeaşi valoare.

 

Documente necesare pentru situaţia de la pct. 2:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România -  anexa nr. 18 din H.G. nr. 1375/2006 (se eliberează gratuit la ghişeu);

b) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate;

c) certificatul de naştere şi de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, originale şi copii xerox;

d) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie xerox;

e) dovada adresei de reşedinţă din România;

f) 3 fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, în cuprinsul celor 4 cm;

g) chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I;

NOTĂ: Este obligatorie prezenţa la ghişeu a găzduitorului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

          În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Inchide