în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care  îndeplinesc condițiile legii organizat în data de 18 decembrie 2019. -Rezultat.

Inchide