pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate debutant la Serviciul investiţii, reparaţii şi administrativ, inspector tr.IA la Compartimentul control alimente de origine animală şi igienă şi îngrijitor la Complexul Comercial "Bazar"  - Direcţia Administraţia Pieţelor - .pdf.

Inchide