pentru promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei municipiului Suceava. - Rezultat.

Inchide